Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona zaključilo Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine

20.04.2021.

U cilju uređenja postupanja i saradnje Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela i postupanju u krivičnim i prekršajnim predmetima poštujući načelo “Ne bis in idem”,  Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona koje predstavlja i vodi glavni kantonalni tužilac mr. sci Šemsudin Fuško i Porezna Uprava Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa direktor mr. sci. Šerif  Isović zaključile su Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranu krivičnih djela.

Saradnja prilikom otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ostvaruje se u situacijama kada Porezna Uprava Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da postoje indicije o krivičnom djelu, a posebno:

-         u toku provođenja upravnog postupka, uzimajući u obzir načelo “ne bis in idem”,

-         u toku obavještajnog i analitičkog rada Odsjeka i

-         na osnovu svih drugih saznanja.

Kada ovlaštena službena lica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da postoje osnove sumnje da konkretni događaj predstavlja krivično djelo, uz saglasnost šefa Odsjeka, dostavit će izvještaj o učinjenom krivičnom djelu kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona sa rezultatima do tada izvršenih provjera i prijedlogom mjera i radnji dokazivanja za koje smatra da je neophodno provesti u istrazi.

Postupajući tužilac će nakon što zaprimi informaciju ili izvještaj o počinejnom krivičnom djelu u što kraćem roku predmet uzeti u rad, te preduzeti potrebne mjere i radnje u cilju donošenja tužilačke odluke

 

 

URED GLAVNOG TUŽIOCAVijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh