• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjebosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Uposlenici tužilaštva
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  04.11.2020.

  UPRAVA TUŽILAŠTVA

   

  Upravom Tužilaštva rukovodi glavni tužilac, pri čemu mu pomaže arhivar i direktno mu odgovara za rad uprave.

  Upravu Tužilaštva čine osnovne organizacione jedinice koje čine:

  Ø  Služba za registar i arhivu,

  Ø  Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  Ø  Samostalni izvršioci.

   

  Služba za registar i arhivu

  §  Zemira Hrnčić- šef službe za registar i arhivu-glavni upisničar

  §  Anita Dujmušić-viši referent upisničar

  §  Nijaza Škrijelj-viši referent upisničar

  §  Silva Petrić-viši referent upisniča

  §  Jelena Sučić-viši referent upisničar

  §  Džemaludin Herceg-viši referent za arhiviranje predmeta i otpremu pismena

   

  Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  §  Sabina Selimović - Šef službe za administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  §  Nermina Bukvić-viši referent-tehnički sekretar

  §  Abdulah Arnautović-viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju IKT

  §  Marijana Vukić-Pašić- viši samostalni referent za finansijko-materijalne poslove

  §  Ivanka Ramljak-viši referent-daktilograf

  §  Edita Fuško-viši referent daktilograf

  §  Sabina Trako-viši referent-daktilograf

  §  Lucija Slipac-viši referent –daktilograf

  §  Tanja Grebenar-viši referent-daktilograf

  §   Lejla Hadžić-viši referent-daktilograf

  §  Amila Adilović-viši referent-daktilograf

  §  Dragana Livančić-viši referent –daktilograf

  §  Fatma Sadibašić-viši referent –daktilograf

  §  Mirnes Hajrić- viši referent-vozač-kurir

  §  Marica Krišto-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora

  §  Mevla Bajrić-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora

   

          Samostalni izvršioci

  §  Ernesa Beganović-stručni savjetnik-pomoćnik tužioca

  §  Elmir Šeketa- stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima

   

  Navedene državne službenike i namještenike možete kontaktirati putem e-maila tako što ćete ukucati: ime.prezime@pravosudje.ba

  535 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1