• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Uposlenici tužilaštva
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  04.11.2020.

  UPRAVA TUŽILAŠTVA

   

  Upravom Tužilaštva rukovodi glavni tužilac, pri čemu mu pomaže arhivar i direktno mu odgovara za rad uprave.

  ·Ernesa Beganović- Arhivar Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona    

  Upravu Tužilaštva čine osnovne organizacione jedinice koje čine:

   

  ·Služba za registar i arhivu,

  ·Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  ·Samostalni izvršioci

   

  Služba za registar i arhivu

  ·Zemira Hrnčić- šef službe za registar i arhivu-glavni upisničar

  ·Anita Dujmušić-viši referent upisničar

  ·Nijaza Škrijelj-viši referent upisničar

  ·Silva Petrić-viši referent upisniča

  ·Jelena Sučić-viši referent upisničar

  ·Džemaludin Herceg-viši referent za arhiviranje predmeta i otpremu pismena

   

  Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  ·           Sabina Selimović - Šef službe za administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  ·           Nermina Bukvić-viši referent-tehnički sekretar

  ·           Abdulah Arnautović-viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju IKT

  ·           Marijana Vukić-Pašić- viši samostalni referent za finansijko-materijalne poslove

  ·           Ivanka Ramljak-viši referent-daktilograf

  ·           Edita Fuško-viši referent daktilograf

  ·           Sabina Trako-viši referent-daktilograf

  ·           Lucija Slipac-viši referent –daktilograf

  ·           Tanja Grebenar-viši referent-daktilograf

  ·           Dragana Livančić-viši referent –daktilograf

  ·           Fatma Sadibašić-viši referent –daktilograf

  ·           Emina Madžo-viši referent –daktilograf

  ·           Jasmina Skrobo-viši referent –daktilograf  

  ·           Mirnes Hajrić- viši referent-vozač-kurir

  ·           Gordana Brkić-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora

  ·           Mevla Bajrić-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora 


   

  Samostalni izvršioci

  ·Dinka Jusić - stručna savjetnica - pomoćnica tužioca - ekonomista

  ·Elmir Šeketa - stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima

  ·Adnana Salkić - stručna savjetnca -  pomoćnik tužioca

   

   

  Navedene državne službenike i namještenike možete kontaktirati putem e-maila tako što ćete ukucati: ime.prezime@pravosudje.ba

   

  1214 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1