• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Organizaciona struktura

  04.11.2020.

  Unutrašnju organizaciju Tužilaštva sačinjavaju  glavni tužilac, Kolegij, tužilački Odjeli, službe i uprava Tužilaštva.

  Kolegij tužilaca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona čine glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca i svi tužioci Tužilaštva.

  Kolegij može valjano zasjedati i donositi odluke kada, propisano pozvano, bude prisutna bar polovina njegovih članova, uz prisustvo glavnog tužioca ili onog koji ga na zakonit način zamjenjuje.

  Odjeli Tužilaštva su:

  Odjel I-Odjel za opći kriminal, ratne zločine, krvne i seksualne delikte.

  Odjel II-Odjel za organizovani kriminal, korupciju i privredni kriminal sa poreskim utajama, maloljetnički,  imovinski i saobraćajni delikti.

   U nadležnosti svakog odjela jeste preduzimanje radnji vezanih za sprovođenje krivičnih postupaka i obavljanje drugih zadataka povjerenih u skladu sa njegovom specijalnošću, na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, internim pravilima i drugim aktima Tužilaštva.

  Odjel I se bavi krivičnim djelima općeg kriminala,  ratnog zločina, krvnih i seksualnih delikata i drugim djelima što se utvrđuje Pravilnikom.

  Odjel II  se bavi krivičnim djelima organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala sa poreskim utajama, maloljetničkim, imovinskim i saobraćajnim deliktima kao i privrednim prijestupima.Raspored tužilaca u odjele vrši glavni tužilac.

  Glavni tužilac po potrebi i nakon konsultacija sa zamjenicima glavnog tužioca, može narediti privremeni premještaj tužilaca iz jednog u drugi odjel Tužilaštva.

  Svaki od odjela Tužilaštva sastoji se od zamjenika glavnog tužioca, koji rukovodi odjelom, određenog broja tužilaca i najmanje po jednog stručnog savjetnika.

  Arhivar Tužilaštva raspoređuje ostalo osoblje da pomaže u radu odjela u skladu sa godišnjim planom i zavisno od potreba poslova.

  Na čelu svakog Odjela nalazi se jedan od zamjenika glavnog tužioca koji rukovodi odjelom.

  Za svoj rad i rad odjela kojim rukovodi, zamjenik glavnog tužioca neposredno odgovara glavnom tužiocu.

  820 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1