• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela

  27.11.2020.

  Djeca na razne načine mogu doći u kontakt sa zakonom i pravosudnim sistemom. Tako djeca mogu prekršiti zakonske norme i tada ih označavamo kao djecu u sukobu sa zakonom.

  Takođe, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su povrijeđena krivičnim djelom bilo direktno ili indirektno.

  Konačno, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su opazila izvršenje krivičnog djela ili na neki drugi način došla do saznanja o krivičnom djelu ili njegovom učiniocu. Drugim riječima, djeca u kontaktu sa zakonom su i ona djeca koja su žrtve ili svjedoci krivičnog djela.

  Dijete žrtva kriminalnog ponašanja ili dijete koje je svjedočilo krivičnom djelu svakako je prošlo kroz negativno iskustvo koje može uticati na mnoge oblasti djetetovog života, kao što je školovanje, sposobnost interakcije s vršnjacima ili drugim osobama uopšte.

  Pored toga, učestvovanje djeteta žrtve ili svjedoka krivičnog djela u krivičnom postupku može se pokazati traumatičnim iskustvom. Stoga svi oni koji dolaze u kontakt s djetetom u okviru krivičnog postupka ili u vezi s njim moraju prvenstveno imati na umu najbolji interes djeteta i pati na obazriv način koji će spriječiti sekundarnu viktimizaciju koju može izazvati učestvovanje djeteta u krivičnom postupku.

   

  U prilogu se nalazi Priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • prirucnik
 • 561 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela

  27.11.2020.

  Djeca na razne načine mogu doći u kontakt sa zakonom i pravosudnim sistemom. Tako djeca mogu prekršiti zakonske norme i tada ih označavamo kao djecu u sukobu sa zakonom.

  Takođe, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su povrijeđena krivičnim djelom bilo direktno ili indirektno.

  Konačno, djeca mogu doći u kontakt s pravosudnim sistemom i zbog toga što su opazila izvršenje krivičnog djela ili na neki drugi način došla do saznanja o krivičnom djelu ili njegovom učiniocu. Drugim riječima, djeca u kontaktu sa zakonom su i ona djeca koja su žrtve ili svjedoci krivičnog djela.

  Dijete žrtva kriminalnog ponašanja ili dijete koje je svjedočilo krivičnom djelu svakako je prošlo kroz negativno iskustvo koje može uticati na mnoge oblasti djetetovog života, kao što je školovanje, sposobnost interakcije s vršnjacima ili drugim osobama uopšte.

  Pored toga, učestvovanje djeteta žrtve ili svjedoka krivičnog djela u krivičnom postupku može se pokazati traumatičnim iskustvom. Stoga svi oni koji dolaze u kontakt s djetetom u okviru krivičnog postupka ili u vezi s njim moraju prvenstveno imati na umu najbolji interes djeteta i pati na obazriv način koji će spriječiti sekundarnu viktimizaciju koju može izazvati učestvovanje djeteta u krivičnom postupku.

   

  U prilogu se nalazi Priručnik za postupanje sa djecom, žrtvama i svjedocima krivičnog djela.