• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost

  08.07.2010.

  Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne (KSB/SBK)  je samostalni državni organ koji u okviru prava Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu:Kanton) poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja lica za koje se sumnja da su počinila krivična  djela  te obavlja i druge poslove određene zakonom.

  Svoju funkciju  navedeno Tužilaštvo vrši u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i samim tim štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda u skladu sa zakonom te osigurava pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

  Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne  predstavlja i  rukovidi njegovim radom Glavni kantonalni tužioc sa dva zamjenika  koji za svoj rad i rad odjeljenja kojima rukovode,  neposredno odgovaraju Glavnom kantonalnom tužiocu. U izvršavanju svoje funkcije, Tužilaštvo učestvuje u postupcima pred Kantonalnim sudom i  općinskim sudovima Kantona.

  Tužilaštvo je uspostavljeno sa jurisdikcijom za cijeli teritorij Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne.

   

  Sjedište Tužilaštva se nalazi u Travniku.

   

  1367 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1