• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Srednjobosanskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Historijat
 • Osnivanje i historijat tužilaštva

  Istorijat tužilaštva

  21.09.2010.

  Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona  je uspostavljeno Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH (VSTVBiH), čime je završen višegodišnji proces reorganizacije pravosuđa u BiH. Naime, Vlada Srednjobosanskog kantona  je na sjednici održanoj dana 03.10.2002.godine donijela Zakon o Kantonalnom tužilaštvu SBK (Sl.novine br.14/02) te je Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona   počelo sa radom dana 01.03.2004.godine, sa kojim danom su prestala postojati dotadašnja Općinska javna tužilaštva (7 općinskih javnih tužilaštava) .

  Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTVBiH) je navedenom odlukom imenovalo ukupno 15 tužilaca za područje Srednjobosanskog kantona/Kantona središnje Bosne  te je imenovan  glavni Kantonalni tužilac, dva zamjenika glavnog Kantonalnog tužioca i 12 Kantonalnih tužioca. U skladu sa tim, od strane Međunarodne zajednice  određen je i broj namještenika koji je uspostavljen prema broju tužilaca te je u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona  zaposleno ukupno 23 zaposlenika koji obavljaju sve poslove unutar Kantonalnog tužilaštva .

  Sjedište Kantonalnog tužilaštva uspostavljeno je u Travniku .

   

  Osnovna funkcija Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona  kao samostalnog državnog organa, jeste da preduzima Zakonom propisane mjere protiv počinilaca krivičnih djela i obavljanje drugih poslova određenih Zakonom.

  Reforme izvršene u oblasti krivičnog zakonodavstva pred Kantonalno tužilaštvo su stavile mnoge zadatke i obaveze, te odredile drugačiju ulogu Tužilaštva u odnosu na ulogu koju je Tužilaštvo imalo prije sprovedenih reformi. To se prvenstveno odnosi na preuzimanje vođenja istraga koje su u prethodnom periodu obavljali sudovi.

   

  Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona  svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i samim tim štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda u skladu sa zakonom te osigurava pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti .

  519 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1