Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

13.09.2010.

Državni službenici u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona su:

 • Ernesa Beganović - Stručni saradnik
   

Namještenici u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona su:

 • Sabina Selimović - Viši referent za pravne, opće i admistrativno-tehničke poslove,
 • Marijana Vukić - Pašić-Viši referent za blagajničko poslovanje-blagajnik i ekonom,
 • Nermina Bukvić - Viši referent tehnički sekretar,
 • Mirsad Hodžić - Glavni upisničar,
 • Anita Dujmušić - Viši referent upisničar,
 • Silva Petrić - Viši referent upisničar,
 • Nijaza Škrijelj - Viši referent upisničar,
 • Zemira Hrnčić - Viši referent upisničar,
 • Đemaludin Herceg - Viši referent za finalizaciju predmeta i otpremu pismena i arhiviranje,
 • Hajrija Mešan - Viši referent daktilograf,
 • Lucija Pavlović - Viši referent daktilograf,
 • Ivanka Ramljak - Viši referent daktilograf,
 • Džana Gerina - Viši referent daktilograf.
 • Jelena Sučić - Viši referent daktilograf,
 • Edita Fuško - Viši referent daktilograf,
 • Mirjana Vidović - Viši referent daktilograf,
 • Sabina Trako - Viši referent daktilograf,


Naprijed navedenog glavnog upisničara možete kontaktirati putem e-maila tako da ukucate  ime.prezime@pravosudje.ba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh