Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

UVODNA RIJEČ GLAVNOG TUŽIOCA

05.11.2020.

Poštovani korisnici!

 

Dobro došli na službenu Internet stranicu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva SBK/KSB Travnik.

 Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo SBK/KSB Travnik je počelo sa radom 01.03.2004. godine i ono je samostalno državno tijelo koje u okvirima svoje nadležnosti poduzima mjere na efikasnom otkrivanju i gonjenju izvršilaca krivičnih djela.

 Pored primarnog prava i dužnosti otkrivanja i gonjenja izvršioca krivičnih djela iz nadležnosti ovog tužilaštva cilj nam je da pružimo adekvatnu zaštitu oštećenim i svjedocima u krivičnim postupcima te da ispoštujemo sva prava prijavljenih, osumnjičenih i optuženih lica u postupku.

 Tužilaštvo zasniva svoj rad na principima nezavisnosti, nepristrasnosti, jednakosti, transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma zbog čega na ovaj način želimo da objektivno predstavimo rad tužilaštva i taj rad približimo građanima s jasnom porukom da će tužilaštvo na gore pomenutim principima i u okviru svoje nadležnosti pružiti zaštitu svim građanima, a izvršiocima krivičnih djela osigurati fer i pravičan postupak i suđenje.     

 Cijenimo da se otvorenim odnosom prema javnosti može značajno doprinijeti rastu povjerenja građana u rad ove institucije i pravosuđa BiH u cjelini, boljem upoznavanju učesnika u postupcima koje vodi ovo tužilaštvo o njihovim pravima i dužnostima te da će približiti građanima ulogu ove pravosudne institucije u pravnom sistemu i cjelokupnoj društvenoj zajednici.

 Putem ove web stranice nastojat ćemo blagovremeno prikazivat važne informacije o radu ovog tužilaštva koje smatramo značajnim za javnost kako bi na taj način upoznali javnost o tim informacijama te medijima koji prate rad pravosuđa olakšali pristup informacijama u cilju brže i kvalitetnije komunikacije sa medijima i boljeg informisanja javnosti.

 Dakle, u cilju jačanja povjerenja građana u rad ove institucije i pravosuđa BiH u cjelini, bolje saradnje sa medijima koji prate rad pravosuđa i bržeg i kvalitetnijeg informisanja javnosti  želimo vam omogućiti da pratite naš rad i aktivnosti preko ove web stranice.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                 GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC/TUŽITELJ

                                                                     Mr. sci. Šemsudin Fuško


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kratka biografija Glavnog kantonalnog tužioca

05.11.2020.

Glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva SBK/KSB Travnik Šemsudin Fuško rođen 10.01.1978. godine u mjestu Dub, Općina Travnik.

 Diplomirao je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 05.09.2002. godine i stekao zvanje „Diplomirani pravnik“.

Pravosudni ispit položio 30.03.2005. godine u Ministarstvu pravde Federacije BiH u Sarajevu.

Magistrirao je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 17.07.2017. godine na temu „Postupanje ovlaštenih službenih osoba u Federaciji BIH u predistražnom postupku i pravno dejstvo donesenih akata u krivičnom postupku” i stekao zvanje „Magistar pravnih nauka“.

 Radno iskustvo:

 ·         Profesionalnu karijeru započeo u periodu od 13.01.2003. godine do 13.04.2005. godine kao sudijski pripravnik na Kantonalnom sudu sa sjedištem u Travniku (od 2004. godine sa sjedištem u Novom Travniku);

·         U periodu od 10.05.2005. godine do 30.11.2006. godine obavljao poslove direktora firme Lion-bus d.o.o. Zenica;

·         U periodu od 01.12.2006. godine do 26.05.2008. godine obavljao poslove stručnog saradnika na Općinskom sudu Zenica;

·         U periodu od 26.08.2008. godine do 30.11.2009. godine obnašao funkciju dodatnog sudije na Općinskom sudu Zenica;

·         U periodu od 01.12.2009. godine do 01.11.2020. godine obnašao funkciju kantonalnog tužioca na Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu SBK/KSB Travnik i

Od 01.11.2020. godine imenovan na funkciju glavnog kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva SBK/KSB Travnik.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh