Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

Potvrđena optužnica zbog krivičnog djela pronevjera u službi

05.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna-Srednjobosanski Kanton                                    

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/ TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Datum, 06.11.2020. godine 

 

                                            S A O P Ć E NJ E    Z A   J A V N O S T       

 

     

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona optužilo je Seada Deljkića iz Tešnja da je kao direktor i ovlaštena osoba za zastupanje privrednog društva „Pahuljica“ d.o.o. Travnik pribavio sebi protupravnu imovinsku korist u iznosu od 380.915,83 KM.

 

Optuženom se stavlja na teret da je počev od 01.01.2019. godine pa do 31.01.2020. godine oštetio privredno društvo „Pahuljica“ prometno uslužno društvo d.o.o. Travnik na način da je novac koji  mu je povjeren u radu u iznosu od 367.465,50 KM  nije polagao na žiro račun oštećenog društva nego je navedeni novac zadržao za sebe, kao i motocikl četverotočkaš marke Renegade 570 X u vrijednosti od 12.000,00 KM i mobilni aparat marke Samsung Galaxy u vrijednosti od 1.450,83 KM koje pokretnine su mu bile povjerene u radu kao direktoru oštećenog preduzeća, a što je utvrđeno provedenim financijskim vještačenjem, na koji način je za ukupan iznos od 380.915,83 KM oštetio privredno društvo „Pahuljica“ d.o.o. Travnik.

 

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud obaveže optuženog da oštećenom društvu nadoknadi štetu u iznosu od 380.915,83 KM.

 

Sead Deljkić  je optužen za krivično djelo Pronevjere u službi iz člana 384. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, za koje je propisana kazna zatvora najmanje tri godine.

 

Optužnica je u cjelosti potvrđena od strane Kantonalnog suda u Novom Travniku.

 

Poštovani predstavnici medija, molimo Vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe na koje se odnose vijesti i informacije iz Kantonalnog tužilaštva Travnik, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba.Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh