Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

Podignuta optužnica protiv Nedima Kerme

03.06.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna-Srednjobosanski Kanton                                  

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/ TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Datum, 03.06.2020. godine 

 

                                             S A O P Ć E NJ E    Z A   J A V N O S T    

 

          

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona optužilo je Nedima Kermo, zaposlen u DOO „AKS“ Zvornik, Poslovna jedinica Vitez 1, sa sjedištem u mjestu Šantići, općina Vitez na mjestu  vozača i kurira dostave  brze pošte, da je prisvojio  novac u iznosu od 4.131,00 KM koji mu je bio povjeren u radu u navedenoj firmi tako što je od magacinara preuzimao kodirane pošiljke preko računara sa nalozima pošiljaoca i primaoca pošiljki i naznačenim iznosima novca i dostavnim listama zaduženih pošiljki na kojima su se primaoci trebali potpisati da su primili pošiljke i predali mu novac, koje pošiljke je zatim dostavljao primaocima pošiljki i preuzimao novac od primaoca u iznosima naznačenim na nalozima, u korist pošiljaoca pošiljke, te je novac trebao stavljati u sigurnosnu vrećicu kodiranu istim kodom kao na pošiljci, a zatim ga predati u firmu, a što isti nije učinio nego je novac zadržao za sebe.

 

Optužnicom potvrđenom pred Općinskim sudom u Travniku optuženi je u periodu od 10.09.2019-26.09.2019. godine od četiri klijenta po nalozima  preuzeo novac za ispostavljenu pošiljku u ukupnom iznosu od 4.131,00 KM, a potom novac nije stavio u sigurnosne vrećice i predao ih firmi  nego je novac zadržao za sebe a kako bi to prikrio, isti je kroz elektronsku evidenciju prikazao da je pošiljke vratio u magacin iako ih je predao, na koji način je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 4.131,00 KM, a za taj iznos oštetio DOO „AKS“ Zvornik.

 

Nedim Kermo je optužen za krivično djelo Pronevjere u službi iz člana 384 stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine za koje je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da mu se oduzme imovinska korist u iznosu od 4.131,00 KM koja je stečena krivičnim djelom.Optužnica je u cjelosti potvrđena od strane  Općinskog suda u Travniku. 

 

Poštovani predstavnici medija, molimo Vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe na koje se odnose vijesti i informacije iz Kantonalnog tužilaštva Travnik, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba.Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.   

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh