Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Srednjebosanskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

04.11.2020.

UPRAVA TUŽILAŠTVA

 

Upravom Tužilaštva rukovodi glavni tužilac, pri čemu mu pomaže arhivar i direktno mu odgovara za rad uprave.

Upravu Tužilaštva čine osnovne organizacione jedinice koje čine:

Ø  Služba za registar i arhivu,

Ø  Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

Ø  Samostalni izvršioci.

 

Služba za registar i arhivu

§  Zemira Hrnčić- šef službe za registar i arhivu-glavni upisničar

§  Anita Dujmušić-viši referent upisničar

§  Nijaza Škrijelj-viši referent upisničar

§  Silva Petrić-viši referent upisniča

§  Jelena Sučić-viši referent upisničar

§  Džemaludin Herceg-viši referent za arhiviranje predmeta i otpremu pismena

 

Služba za opće administrativno-tehničke i pomoćne poslove

§  Sabina Selimović - Šef službe za administrativno-tehničke i pomoćne poslove

§  Nermina Bukvić-viši referent-tehnički sekretar

§  Abdulah Arnautović-viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju IKT

§  Marijana Vukić-Pašić- viši samostalni referent za finansijko-materijalne poslove

§  Hajrija Mešan-viši referent-daktilograf

§  Jelena Bralo-viši referent –daktilograf

§  Ivanka Ramljak-viši referent-daktilograf

§  Edita Fuško-viši referent daktilograf

§  Sabina Trako-viši referent-daktilograf

§  Lucija Slipac-viši referent –daktilograf

§  Tanja Grebenar-viši referent-daktilograf

§   Lejla Hadžić-viši referent-daktilograf

§  Mirnes Hajrić- viši referent-vozač-kurir

§  Marica Krišto-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora

§  Mevla Bajrić-pomoćni radnik-spremačica radnog prostora

 

        Samostalni izvršioci

§  Ernesa Beganović-stručni savjetnik-pomoćnik tužioca

§  Elmir Šeketa- stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima

 

Navedene državne službenike i namještenike možete kontaktirati putem e-maila tako što ćete ukucati: ime.prezime@pravosudje.baVijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh